Plavecký krúžok

Medzi obľúbené  patrí aj plavecký krúžok. Žiaci 1. stupňa ho navštevujú raz do týždňa v utorok alebo v stredu. Po rozcvičke na suchu sa rozcvičia aj vo vode, učia sa dýchať, splývať a postupne sa naučia základy  viacerých plaveckých disciplín. Veľmi sa tešia na záver hodiny, kedy majú voľné hry s nadnášajúcimi vodnými pomôckami a môžu skákať do vody. To najpríjemnejšie ich čaká po hodine – teplá sprcha.

Vážení rodičia,

aj v školskom roku 2014/ 2015 bude zriadené Centrum voľného času na našej škole, kde si deti  budú môcť vybrať z niektorých záujmových činností (krúžkov), ktoré sa budú konať po ukončení vyučovacích hodín.                                                                                          

Predbežnú ponuku krúžkov si môžete pozrieť v sekcii KRÚŽKY.

Vážení rodičia,

pozrite si zoznamy žiakov zapísaných do prvého ročníka TU.

Zoznamy pomôcok na stiahnutie:
- 1. ročník
- 2. ročník
- 3. ročník
- 4. ročník 

Vážení rodičia,

na  plenárnej schôdzi rodičov bude v septembri predložený návrh na zmenu rodičovského príspevku pre šk. rok 2014 - 2015 z 20 € na 25 €. Za ďalšie dieťa (deti) zostáva suma nezmenená, t. j. 17 €.  Žiadame všetkých rodičov, aby sa na plenárnej schôdzi zúčastnili a mali tak možnosť sa k návrhu vyjadriť. Presný termín schôdze bude po dohode s vedením školy oznámený začiatkom nového šk. roka.

Petra Žubretovská, pokladník Rady rodičov

Vážení rodičia,

pozrite si výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý bol realizovaný medzi rodičmi.

ĎAKOVNÝ LIST

vedeniu a zamestnancom

Základnej školy Požiarnícka 3 v Košiciach

 

udelilo

 

Mesto Košice,

Magistrát mesta Košice, Oddelenie strategického rozvoja

Referát školstva, športu a mládeže

jedalny listok skoly
internetova ziacka knizka
Naši partneri