Naši noví prváci na zápise

Pre každého žiaka je zápis do 1. ročníka veľkou udalosťou. Budúci prváčikovia predviedli počas dvoch dní, že sú skutočne pripravení zasadnúť do školských lavíc. Preukázali vedomosti z viacerých oblastí a všetci sa zhodli, že sa do školy tešia. Odmenou za ich snahu im bola prvá jednotka, balíček od firmy Ševt, omaľovánka a pekný darček, ktorý pre budúcich prváčikov pripravili ich nastávajúci spolužiaci.

Vážení rodičia,

aj v školskom roku 2014/ 2015 bude zriadené Centrum voľného času na našej škole, kde si deti  budú môcť vybrať z niektorých záujmových činností (krúžkov), ktoré sa budú konať po ukončení vyučovacích hodín.                                                                                          

Predbežnú ponuku krúžkov si môžete pozrieť v sekcii KRÚŽKY.

Vážení rodičia,

pozrite si zoznamy žiakov zapísaných do prvého ročníka TU.

Zoznamy pomôcok na stiahnutie:
- 1. ročník
- 2. ročník
- 3. ročník
- 4. ročník 

Vážení rodičia,

na  plenárnej schôdzi rodičov bude v septembri predložený návrh na zmenu rodičovského príspevku pre šk. rok 2014 - 2015 z 20 € na 25 €. Za ďalšie dieťa (deti) zostáva suma nezmenená, t. j. 17 €.  Žiadame všetkých rodičov, aby sa na plenárnej schôdzi zúčastnili a mali tak možnosť sa k návrhu vyjadriť. Presný termín schôdze bude po dohode s vedením školy oznámený začiatkom nového šk. roka.

Petra Žubretovská, pokladník Rady rodičov

Vážení rodičia,

pozrite si výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý bol realizovaný medzi rodičmi.

ĎAKOVNÝ LIST

vedeniu a zamestnancom

Základnej školy Požiarnícka 3 v Košiciach

 

udelilo

 

Mesto Košice,

Magistrát mesta Košice, Oddelenie strategického rozvoja

Referát školstva, športu a mládeže

jedalny listok skoly
internetova ziacka knizka
Naši partneri